Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

26.04.2017

Srdečně Vás zveme na řádné zasedání Akademického senátu FSE UJEP, které se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 od 13:30 hod. v M 409.
 
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Statut FSE UJEP
4. Kariérní řád FSE UJEP
5. Realizace Strategického plánu na rok 2017
6. Výroční zpráva o hospodaření
7. Rozpočet FSE UJEP na rok 2017
8. Různé