Chci studovat \ Bakalářské studium \ Hospodářská politika a správa

Hospodářská politika a správa

Studijní program: Hospodářská politika a správa (B6202)
Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa 6202R104
Stupeň studia: bakalářský (titul Bc.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální úrovně. Jeho předností bude komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech, magistrátech a krajských úřadech, a to zejména v oblastech regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury, správy a ekonomického. Kromě toho by měl být připraven na uplatnění v různých agenturách, informačních a konzultačních střediscích zaměřených na regionální rozvoj včetně možnosti uplatnění v podnikové sféře. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Vizualizace studijních plánů - přehled vyučovaných předmětů na oboru, pro bližší informace o konkrétních předmětech klikněte na vybraný předmět a dále pak na jeho sylabus.
 

Elektronická přihláška ke studiu