Chci studovat \ Bakalářské studium \ Ekonomika a management

Ekonomika a management

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika a management
Stupeň studia: bakalářské (titul Bc.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná

PROFIL ABSOLVENTA
Cílem oboru je vychovávat odborníky se širším ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management a ekonomiku jak podniků, tak institucí poskytujících veřejné služby i organizací neziskového sektoru. Student získá znalosti základů ekonomické teorie, teoretické znalosti i praktické dovednosti z managementu, marketingu, financí a účetnictví i podnikové ekonomiky i veřejné správy. Bude připraven pro aplikaci základních kvantitativních metod v analýze a IT dovedností. Bude disponovat dobrou aktivní znalostí jednoho cizího jazyka a praktickými dovednostmi v oblasti profesní komunikace. 
Důraz je kladen na úzkou spolupráci s praxí už během studia a přípravu na samostatné podnikání.

Absolventi si najdou uplatnění v podnicích a institucích výrobní a nevýrobní sféry, v neziskových organizacích i v organizacích poskytujících veřejné služby.  Jsou připraveni vykonávat řídicí a správní funkce v nižším a středním managementu velkých firem a ve středním managementu malých a středních podniků, v oblasti státní správy a samosprávy i v neziskovém sektoru. Absolventi mohou působit zejména v ekonomických, finančních, obchodních a marketingových útvarech, na úseku řízení i fundraisingu. 

Vizualizace studijních plánů - přehled vyučovaných předmětů na oboru, pro bližší informace o konkrétních předmětech klikněte na vybraný předmět a dále pak na jeho sylabus.

Elektronická přihláška ke studiu