O fakultě \ Fakulta \ Organizační struktura \ Pedagogická rada

Pedagogická rada

Pedagogická rada na návrh garanta předmětu projednává, připomínkuje a schvaluje zásadnější obsahové odchylky od akreditačního spisu v sylabech povinných a povinně volitelných předmětů, nové výběrové kurzy, resp. úpravy stávajících výběrových kurzů.

Činnost rady se řídí Příkazem děkana č. 5/2014 Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů.
 

Předsedkyně Pedagogické komise

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Email: katerina.felixova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 703


Členové Pedagogické komise

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Email: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 711


RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Email: miloslav.sasek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 911


PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Email: miroslav.bartak@ujep.cz
Tel.: +420 475 283 873


doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Email: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Email: katerina.smejkalova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 918


RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.
Email: marta.zambochova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 807