O fakultě \ Fakulta \ Organizační struktura \ Kolegium děkana

Kolegium děkana

 Kolegium děkana je poradním orgánem děkana fakulty. Schází se zpravidla jednou měsíčně v následujícím složení.

 

Děkan fakulty

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Email: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 711


Proděkani fakulty

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Email: katerina.felixova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 703


doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Email: pavel.kuchar@ujep.cz
Tel.: +420 475 284719


Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
Email: ondrej.moc@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 808


Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Email: jan.slavik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 714


Tajemnice fakulty

Ing. Dagmar Kubišová
Email: dagmar.kubisova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 715


Vedoucí katedry

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Email: Petr.Hlavacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Email: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Email: alice.reissova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


Ing. Tomáš Siviček, PhD.
Email: tomas.sivicek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.
Email: hana.suchankova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 916


RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.
Email: jana.simsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 807


Ing. Jiří Uhman
Email: jiri.uhman@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 701 mob.603 278 400


Předsedkyně AS FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Email: katerina.smejkalova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 918


Vedoucí studijního oddělení FSE UJEP

Vladislava Vitáková
Email: vladislava.vitakova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 608