O fakultě \ Fakulta \ Organizační struktura \ Stipendijní komise

Stipendijní komise

Stipendijní komise se skládá z předsedy, zástupce studijního oddělení nebo referátu a nejméně dalších tří členů příslušné akademické obce UJEP, přičemž studentů UJEP je ve stipendijní komisi o jednoho více než zaměstnanců UJEP. Stipendijní komisi jmenuje děkan. Její postavení a činnost se řídí Stipendijním řádem UJEP. Usnesení stipendijní komise je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Administrativní záležitosti spojené s jednáním stipendijní komise zajišťuje studijní oddělení nebo referát.

Předsedkyně stipendijní komise

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Email: katerina.felixova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 703


Členové stipendijní komise

Ing. Dita Štyvarová
Email: dita.styvarova@ujep.cz
Tel.: +420 475 283 883


Veronika Dvořáková - EMP
Email: S14452@students.ujep.cz
Tel.:


Lukáš Eršil - FIMAP
Email: S12313@students.ujep.cz
Tel.:


Jana Marečková - SPP
Email: S13476@students.ujep.cz
Tel.:


Bc. Zdeněk Vrška - RRVSMAG
Email: S15686@students.ujep.cz
Tel.:


Bc. Ondřej Zapský - EMAMAG
Email: S15398@students.ujep.cz
Tel.: