O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEPAkademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů. Postavení a činnost Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické se řídí Volebním a jednacím řádem AS FSE UJEP a nadřízenými dokumenty, zejména Statutem Fakulty sociálně ekonomické a Statutem UJEP a Zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání Akademického senátu FSE UJEP
(změna termínu vyhrazena)
21.2.2018 od 13:30 hodin v M409
21.3.2018 od 13.30 hodin v M409
18.4.2018 od 13:30 hodin v M409
9.5.2018 od 14:00 hodin v M409


Dokumenty