O fakultě \ Dokumenty \ Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy fakulty a další normy

download Statut FSE UJEP
download Organizační řád FSE UJEP 
Volební řád AS FSE UJEP
Jednací řád AS FSE UJEP
Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP
Studijní a zkušební řád pro studium v bc. a mgr. studijních programech UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Řád celoživotního vzdělávání UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Stipendijní řád UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Disciplinární řád FSE UJEP
Disciplinární řád UJEP
 


Příkazy a směrnice rektora

Směrnice rektora č. 1/2017 - Poplatky za studium 
Směrnice rektora č.8/2016 - Zveřejňování závěrečných prací
Download Směrnice rektora č.5/2015 - Pracovní úrazy a úrazy studentů
download Směrnice rektora č.6/2014 - K organizaci mezinárodních mobilit
Směrnice rektora č.5/2014 - K podávání žádosti o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia
    

Směrnice děkana

Download Směrnice č. 1/2019 - Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP
Download Směrnice č. 1/2018 - Studium v doktorských studijních programech
Download Směrnice č. 4/2017 - Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP
Download Příloha směrnice č. 4/2017 - šablona pro tvorbu KP
Download Směrnice č. 3/2017 - Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek ve znění Dodatku č. 1
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2017 - Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek
Download Směrnice č. 1/2017 - Kariérní řád akademických pracovníků FSE UJEP 
Download Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické
Download Směrnice č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve znění Dodatku č. 2
Download Směrnice č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve znění Dodatku č.1
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické
Download Směrnice č. 1/2015 - Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16
Download Směrnice č. 2/2006 - Pravidla pro udělování pamětních listů za zásluhy na FSE UJEP
   
 
 


Příkazy děkana

Download Příkaz děkana č. 1/2019 - Poskytnutí zdravotního volna - tzv. sick days - zaměstnancům FSE v roce 2019
Příkaz děkana č. 3/2016 - Zásady stanovení rozsahu výukové povinnosti odborných asistentů na FSE UJEP
Download Příkaz děkana č. 1/2016 - Organizační řád FSE UJEP
Příkaz děkana č. 5/2014 Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů
Příkaz děkana č. 7/2013 - Vypisování termínů zápočtů a zkoušek
Příkaz děkana č. 5/2013 - Náhrada přímé výuky
Příkaz děkana č. 4/2013 - Postup při schvalování služebních cest pracovníků FSE UJEP
   


 


Vyhláška děkana

Download Vyhláška děkana č. 1/2017 - Studijní vyhláška FSE UJEP
   
 

Příkazy proděkana pro studium

Download Příkaz proděkanky pro studium č. 4/2014 - Zápis změny v systému STAG
Příkaz proděkanky pro studium č. 2/2013 - Zápis volitelných kurzů 
Příkaz proděkanky pro studium č. 1/2013 - Účast na přijímacím řízení a promocích
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2012 - Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2011 - Zápis výsledků kontrol studia do výkazu o studiu
   
 

Příkazy proděkana pro rozvoj a informatizaci

Příkaz proděkana pro rozvoj a informatizaci č. 1/2014 - Řešení poruch počítačové techniky
   
 

Metodické postupy

Metodický pokyn proděkana pro studium č. 1 - O harmonogramech kontrol studia
Motivační program pro studenty FSE UJEP - Erasmus+