O fakultě \ Dokumenty \ Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy fakulty a další normy

download Statut FSE UJEP
download Organizační řád FSE UJEP 
Volební a jednací řád AS FSE UJEP
Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP
Studijní a zkušební řád UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Stipendijní řád UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Disciplinární řád FSE UJEP
Příkazy a směrnice rektora

Směrnice rektora č. 1/2017 - Poplatky za studium 
Směrnice rektora č.8/2016 - Zveřejňování závěrečných prací
Download Směrnice rektora č.5/2015 - Pracovní úrazy a úrazy studentů
download Směrnice rektora č.6/2014 - K organizaci mezinárodních mobilit
Směrnice rektora č.5/2014 - K podávání žádosti o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia

Směrnice děkana

Download Směrnice č. 3/2016 - Postup a pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů 
Download Směrnice č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické
Download Směrnice č. 1/2015 - Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16
Download Směrnice č. 2/2006 - Pravidla pro udělování pamětních listů za zásluhy na FSE UJEP
download Směrnice č. 1/2014 - Podpora vědecko-výzkumné činnosti
 
Příkazy děkana

Download Příkaz děkana č. 1/2017 - Poskytnutí zdravotního volna - tzv. sick days - zaměstnancům FSE v roce 2017
Příkaz děkana č. 3/2016 - Zásady stanovení rozsahu výukové povinnosti odborných asistentů na FSE UJEP
Download Příkaz děkana č. 1/2016 - Organizační řád FSE UJEP
Download Příkaz děkana č. 3/2015 - Pravidla pro zpracování a obhajobu BP, DP a SZZ
Příkaz děkana č. 5/2014 Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů
Příkaz děkana č. 7/2013 - Vypisování termínů zápočtů a zkoušek
Příkaz děkana č. 5/2013 - Náhrada přímé výuky
Příkaz děkana č. 4/2013 - Postup při schvalování služebních cest pracovníků FSE UJEP

Příkazy proděkana pro studium

Download Příkaz proděkanky pro studium č. 4/2014 - Zápis změny v systému STAG
download Příkaz proděkanky pro studium č. 1/2014 - Postup při vyřizování žádosti (aktualizace dokumentu)
Příkaz proděkanky pro studium č. 2/2013 - Zápis volitelných kurzů 
Příkaz proděkanky pro studium č. 1/2013 - Účast na přijímacím řízení a promocích
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2012 - Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2011 - Zápis výsledků kontrol studia do výkazu o studiu
Příkaz proděkana pro studium č. 1/2009 - Zásady vyplňování formuláře STAG na doplnění údajů o kvalifikační práci na FSE UJEP
Příkaz proděkana pro studium č. 1/2008 - Zveřejňování závěrečných prací
Příkaz proděkana pro studium č. 1/2008 - Pokyn pro druhý zápis výběrového kurzu
Příkazy proděkana pro rozvoj a informatizaci

Příkaz proděkana pro rozvoj a informatizaci č. 1/2014 - Řešení poruch počítačové techniky

Metodické postupy

Metodický pokyn proděkana pro studium č. 1 - O harmonogramech kontrol studia
Metodický pokyn proděkana pro studium č. 2 - Splnění požadavků pro tisk diplomu
Motivační program pro studenty FSE UJEP - Erasmus+
 

Dokumenty v připomínkovém řízení
Směrnice děkana č. 1/2017 Kariérní řád akademických pracovníků FSE UJEP - připomínkový list (k otevření je nutné heslo).