O fakultě \ Katedry \ Katedra sociální práce \ Odborná praxe

Odborná praxe

Pokyny k odborné praxi

Přečtěte si metodickou příručku.

Odkaz na webové stránky k praxi supervidované a individuální.


PRAXE ŘÍZENÁ

 
Formulář Potvrzení o návštěvě zařízení - kombinovaní studenti.
Formulář Potvrzení o návštěvě zařízení - prezenční studenti.​
 

Přihlašování na řízené praxe

Přihlašování probíhá prostřednictvím služby Doodle.Vyberte si jeden z následujích termínů, v příslušném řádku klikněte na položku přihlásit a následujte pokyny v novém okně.


Seznam termínů:

24. 2. 2017 - Domov pro seniory Bukov (přihlásit)
​10. 3. 2017 - Dětský domov Střekov (přihlásit)
​10. 3. 2017 - Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa (přihlásit)
​24. 3. 2017 -  Člověk v tísni (Nízkoprahové zařízení) (přihlásit)
​31. 3. 2017 - Poradna pro integraci (přihlásit)
​31. 3. 2017 - Sociální agentura (přihlásit)
​8. 4. 2017 - Vazební věznice Litoměřice (přihlásit)