O fakultě \ Katedry \ Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy \ Katedrální informace

Katedrální informace

Oborová pravidla pro průběh Státní bakalářské a státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2017/2018  

o    Oborová pravidla pro průběh Státní bakalářské zkoušky -  květen 2018 (new)  
o    Oborová pravidla pro průběh Státní závěrečné zkoušky - kveten 2018 (new)
 
Směrnice, příkazy a metody  

o   Směrnice č. 4/2017- pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP  
o   Šablona pro tvorbu KP
o   Metodický pokyn č. 1/ 2017 vedoucího KRRVS k vedení a zpracování kvalifikačních prací v rámci studijního oboru
Regionální rozvoj a veřejná správa 
 

Sylaby předmětů pro SBZ ( pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2015 - 2016) 

o    Mikroekonomie I.
o    Makroekonomie I.
o    Regionální politika a rozvoj ČR
o    Regionální a municipální ekonomika
o    Socioekonomická geografie I.
o    Územní plánování
o    Územní správa a samospráva 


Sylaby předmětů pro SBZ  ( pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014 - 2015) 

o    Mikroekonomie I.
o    Makroekonomie I.
o    Regionální ekonomika I.
o    Regionální ekonomika II.
o    Geografie obyvatelstva a sídel
o    Regionální organizace Česka
o    Regionální politika EU
o    Státní správa a samospráva 

Státní bakalářské zkoušky   
 
o    SBZ - 1. část - seznam studentů (prezenční studium) - květen 2018 (new)
o    SBZ - 1. část - seznam studentů (kombinované studium) - květen 2018  (new)
o    SBZ - 2. část - květen 2018 (new)
o    Demoverze testu
o    Demoverze testu včetně odpovědí

Státní závěrečné zkoušky   

o    Informace k SZZ - květen 2018  
o    SZZ -  květen 2018  (new)
 
Náhrada výuky  
 
o    Náhrada výuky 

Výuka  předmětu W0020 - Mgr. J. Starý 
 
o    Metodika Ústí fnal
o    Strategie zozvoje obce - Analytická část
o    Strategie rozvoje obce - Návrhová část
o    Strategie rozvoje obce - Shrnutí
o    Strategie rozvoje obce - Teoretický úvod
o    Strategie rozvoje obce - Úvod
o    Strategie rozvoje obce - Zadání strategie
o    Strategie rozvoje města
o    Strategie rozvoje města
o    Strategie rozvoje města

Výuka  předmětu MPMFU - Mgr. D. Kučera, Ph.D. MBA
 
o    Základy PM a F. 1 
o    Základy PM a F. 2 
o    Základy PM a F. 3 
o    Základy PM a F. 4 
o    Základy PM a F. 5 
o    Základy PM a F. 6
o    Základy PM a F. 7 
o    Základy PM a F. 8 a 9 
o    Základy PM a F. 10 
o    Základy PM a F. 11 
o    Základy PM a F. 12 

Výuka  předmětu X0043 - Mgr. D. Kučera, Ph.D. MBA
 
o    VS1 
o    VS2 
o    VS3  
o    VS4 
o    VS5 
o    VS6 
o    VS7 

 
Bakalářské a diplomové práce
 
o    Šablona pro vypracování posudku vedoucího práce na BP 
o    Šablona pro vypracování posudku vedoucího práce na DP 
o    Šablona pro vypracování posudku oponenta na BP 
o    Šablona pro vypracování posudku oponenta na DP 
o    Směrnice rektora č. 8/2016 - Zveřejňování závěrečných prací
o    


Návrhy 
 
o    Návrh na vedoucího BP/DP
o    Návrh na oponenta BP/DP
o    Pokyn proděkana pro studium č. 2/2012- Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů
 
Přihlášky
 
o    Přihláška ke SZZ
o    Přihláška ke SBZ 

Témata a okruhy
 
o    Témata bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2018/2019 (new) 
 
Podklady pro zadání BP a DP 
 
o    Vzor - "Podklad pro zadání BP/DP"  (new)
o    Podklady a zadání pro bakalářské a diplomové práce
o    Oborová pravidla pro zpracování BP/DP