O fakultě \ Katedry \ Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy \ Katedrální informace

Katedrální informace

Oborová pravidla pro průběh Státní bakalářské a státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2017/2018  

o    Oborová pravidla pro průběh Státní bakalářské zkoušky -  leden 2018  
o    Oborová pravidla pro průběh Státní závěrečné zkoušky - leden 2018
 
Sylaby předmětů pro SBZ v akademickém roce 2016 – 2017 

o    Mikroekonomie I.
o    Makroekonomie I.
o    Regionální ekonomika I.
o    Regionální ekonomika II.
o    Geografie obyvatelstva a sídel
o    Regionální organizace Česka
o    Regionální politika EU
o    Státní správa a samospráva 

Státní bakalářské zkoušky   

o    Informace k SBZ 
o    SBZ - Písemný test - seznam studentů (prezenční studium) - leden 2018
o    SBZ - Písemný test - seznam studentů (kombinované studium) -leden 2018
o    SBZ -  leden 2018 
o    Katedrální informace k písemné části SBZ  a.r. 2016/17 
o    Demoverze testu
o    Demoverze testu včetně odpovědí

Státní závěrečné zkoušky   

o    Informace k SZZ - Leden 2018  
o    SZZ -  leden 2018 
 
Náhrada výuky  
 
o    Náhrada výuky 

Výuka  předmětu W0020 - Mgr. J. Starý 
 
o    Metodika Ústí fnal
o    Strategie zozvoje obce - Analytická část
o    Strategie rozvoje obce - Návrhová část
o    Strategie rozvoje obce - Shrnutí
o    Strategie rozvoje obce - Teoretický úvod
o    Strategie rozvoje obce - Úvod
o    Strategie rozvoje obce - Zadání strategie
o    Strategie rozvoje města
o    Strategie rozvoje města
o    Strategie rozvoje města

Výuka  předmětu MPMFU - Mgr. D. Kučera, Ph.D. MBA
 
o    Základy PM a F. 1 
o    Základy PM a F. 2 
o    Základy PM a F. 3 
o    Základy PM a F. 4 
o    Základy PM a F. 5 
o    Základy PM a F. 6
o    Základy PM a F. 7 
o    Základy PM a F. 8 a 9 
o    Základy PM a F. 10 
o    Základy PM a F. 11 
o    Základy PM a F. 12 

Výuka  předmětu X0043 - Mgr. D. Kučera, Ph.D. MBA
 
o    VS1 
o    VS2 
o    VS3  
o    VS4 
o    VS5 
o    VS6 
o    VS7 

 
Bakalářské a diplomové práce
 
o    Šablona pro vypracování posudku vedoucího práce na BP 
o    Šablona pro vypracování posudku vedoucího práce na DP 
o    Šablona pro vypracování posudku oponenta na BP 
o    Šablona pro vypracování posudku oponenta na DP 
o    Vzorová šablona pro tvorbu BP  
o    Vzorová šablona pro tvorbu DP  
o    Oborová pravidla pro zpracování BP/DP
o    Směrnice rektora č. 4/2014 ke zveřejňování závěrečných prací
o    Příkaz děkan č. 3/2015 pravidla pro zpracování a obhajobu BP/DP
  
Návrhy 
 
o    Návrh na vedoucího BP/DP
o    Návrh na oponenta BP/DP
o    Pokyn proděkana pro studium č. 2/2012
 
Přihlášky
 
o    Přihláška ke SZZ
o    Přihláška ke SBZ 

Témata a okruhy
 
o    Témata bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2018/2019 (new) 
 
Podklady pro zadání BP a DP 
 
o    Vzor - "Podklad pro zadání BP/DP"  (new)
o    Podklady a zadání pro bakalářské a diplomové práce
o    Oborová pravidla pro zpracování BP/DP
 
Nový koncept SZZ vs. původní
Oznámení platí pro studijní program Ekonomika a management a Regionální rozvoj

 
V lednu 2016 se budou naposledy v řádném termínu konat státní závěrečné zkoušky (SZZ) dle původního konceptu. Od května 2016 začne platit nový koncept SZZ - viz web oborových kateder.
 
Studenti, kteří se zúčastní řádného termínu SZZ v lednu 2016, budou absolvovat případné opravné termíny v rámci původního konceptu SZZ. Totéž platí pro všechny studenty, kteří v lednu 2016 (případně později) budou absolvovat opravné termíny SZZ.
 
Studenti, kteří řádný termín SZZ absolvují v květnu 2016, budou případné opravné termíny SZZ absolvovat v rámci nového konceptu SZZ.