O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Personální složení

Personální složení

Členy katedry managementu (KMG) naleznete v 1. patře budovy FSE UJEP v ulici Moskevská 54 v Ústí nad Labem.

Vedoucí katedry

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Email: daniel.stastny@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722, +420 604 9603


Zástupce vedoucího katedry

Ing. Michaela Jánská, PhD.
Email: michaela.janska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722


Sekretářka

Dagmar Hodanová
Email: dagmar.hodanova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 728


Profesoři

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Email: jirina.jilkova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284722


prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (rektor CEVRO Institut)
Email:
Tel.:


Docenti

doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Email: cenek.celer@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
Email: pavol.Kita@ujep.cz
Tel.:


doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Email: katerina.kovarova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


Odborní asistenti

Ing. Lenka Dubová
Email: lenka.dubova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


Ing. Eva Fuchsová
Email: eva.fuchsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 28 4727


PhDr. René Hladík, CSc.
Email: rene.hladik@ujep.cz
Tel.: 603 46 57 94 kdykoliv 24 hod 7 dní v týdnu


Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Email: petr.houdek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.
Email: sylvie.kotikova@seznam.cz
Tel.: +420 475 284 730


Ing. Jan Macháč
Email: jan.machac@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 709


Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Email: l.mesicek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Email: pavol.minarik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


Ing. Lucie Povolná
Email: lucie.povolna@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Email: alice.reissova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


Ing. Tomáš Siviček, PhD.
Email: tomas.sivicek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Email: jan.slavik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 714


Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Email: alena.zabranska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


Externisté

Ing. Vladimír Balach, MBA
Email:
Tel.: +420 475 284 730


Ing. Petr Hetto
Email: petr.hetto@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.
Email: horvath.g@post.cz
Tel.: +420 475 284 730


Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.
Email: l_nigrinova@centrum.cz
Tel.: +420 475 284 730


Ing. Jiří Zima
Email: ing.jiri.zima@seznam.cz
Tel.: +420 475 232 530