O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Katedrální informace

Katedrální informace

OPRAVNÝ TERMÍN SZZ SRPEN 2018

PODKLAD PRO ZADÁNÍ BP/DP
Vytištěný Podklad pro zadání BP/DP ze Stagu se odevzdává v týdnu od 18. - 22. 6. 2018.
Podklad odevzdáváte elektronicky sekretářce katedry (p. D. Hodanová) a v kopii vedoucímu KP. V tištěné podobě odevzdáte Podklad pro zadání BP/DP podepsaný vámi a vedoucím práce sekretářce KEMA.
Do podkladu píšete abstrakt schváleného projektu, kterého náležitosti naleznete v čl. 2 Pravidel k vedení a zpracování KP.

Šablona Podkladu pro zadání BP/DP
Pravidla k vedení a zpracování kvalifikačních prací 
 


Směrnice, příkazy a pravidla
Směrnice rektora č.8/2016 ke zveřejňování závěrečných prací 
Směrnice děkana č. 4/2017 - Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP
Příloha směrnice č. 4/2017 - šablona pro tvorbu KP
Pravidla k vedení a zpracování kvalifikačních prací 

Oborová pravidla pro průběh SZZ - bakalářské studium 2017/2018
Oborová pravidla pro průběh SZZ - navazující magisterské  studium 2017/2018

Šablona Podkladu pro zadání BP/DP

 

Obhajoba BP prezentace 

Obhajoba DP prezentace 


Sylaby kurzů pro SZZ bakalářského studia
Marketing a výzkum trhu
Management
Finanční management a analýza
Podniková ekonomika
 

Demoverze testu


Opravné termíny SZZ bakalářského studia
Sylaby předmětů pro SZZ bakalářského studia (do 01/18)
Podniková ekonomika
Podnikový management
Marketing
Marketingové řízení
Makroekonomie I
Mikroekonomie I


Demoverze testu


SZZ navazujícího magisterského studia
Informace k SZZ 

Demoverze testu


Opravné termíny SZZ navazujícího magisterského studia
Tematické okruhy k SZZ pro navazující magisterské studium (do 01/18)
Tiskopis - volba tematického okruhu k SZZ  


Přihlášky ke SZZ a návrhy
Témata BP/DP na akademický rok 2018/2019Ostatní formuláře a šablony najdete na http://www.fse.ujep.cz/cz/about-us-829768173/documents-1369141705/formulare-a-sablony.html