O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Katedrální informace

Katedrální informace

Závazný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je v oborech studijního programu Ekonomika a management spravovaných Katedrou ekonomie a managementu posunut z 10. 11. 2017 na 15. 12. 2017. Posudky na tyto práce budou ve STAGu k dispozici od 15. 1. 2018 (namísto v harmonogramu uvedeného 1. 12. 2017).
Takto posunutý termín odevzdání je termínem konečným, z něhož nebudou udělovány výjimky.


Demoverze písemného testu

Obhajoba BP 2017
 

Sylaby předmětů pro bakalářské SZZ 
Podniková ekonomika
Podnikový management
Marketing
Marketingové řízení
Makroekonomie I
Mikroekonomie I


OBOR OBCHOD A MARKETING
Obchod a marketing - okruhy pro bakalářské SZZ
 




Ostatní formuláře a šablony najdete na http://www.fse.ujep.cz/cz/about-us-829768173/documents-1369141705/formulare-a-sablony.html