O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu

Katedra ekonomie a managementu

Obecné informace

Katedra managementu garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management s následující odbornou předmětovou strukturou: Ekonomika podniku, Podnikový management, Strategický management I a II, Rizikový management, Marketing, Organizace a řízení výroby, Investiční výstavba, Investiční rozhodování, Logistika, Ekonomika životního prostředí, Ekonomika obchodu, Ekonomika služeb, Manažerská ekonomika.

Katedra je také garantem oboru Obchod a marketing, pro který zajišťuje výuku odborných předmětů, např. Marketingové strategie, Marketingová komunikace, Řízení multinacionálních firem, Výzkum trhu, Diagnostika obchodních firem, Psychologie trhu a Marketingová rozhodnutí a data. Mimo tyto předměty zajišťuje výuku oborově povinných a oborově volitelných kurzů v oblasti společenské odpovědnosti korporací, sociální politiky, sociální psychologie a krizového managementu.