O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu

Katedra ekonomie a managementu

Obecné informace

Katedra managementu garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management s následující odbornou předmětovou strukturou: Ekonomika podniku, Podnikový management, Strategický management I a II, Rizikový management, Marketing, Organizace a řízení výroby, Investiční výstavba, Investiční rozhodování, Logistika, Ekonomika životního prostředí, Ekonomika obchodu, Ekonomika služeb, Manažerská ekonomika.

Katedra je také garantem oboru Obchod a marketing, pro který zajišťuje výuku odborných předmětů, např. Marketingové strategie, Marketingová komunikace, Řízení multinacionálních firem, Výzkum trhu, Diagnostika obchodních firem, Psychologie trhu a Marketingová rozhodnutí a data. Mimo tyto předměty zajišťuje výuku oborově povinných a oborově volitelných kurzů v oblasti společenské odpovědnosti korporací, sociální politiky, sociální psychologie a krizového managementu. 
 

Oborová pravidla pro zpracování BP a průběh Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2016/2017

Download Oborová pravidla pro zpracování BP u bakalářského studia - Podniková ekonomika a management
Download  Oborová pravidla pro průběh státní závěrečné zkoušky u bakalářského studijního oboru - Podniková ekonomika a management 


Nový koncept SZZ vs. původní
Oznámení platí pro studijní program Ekonomika a management a Regionální rozvoj
 
V lednu 2016 se budou naposledy v řádném termínu konat státní závěrečné zkoušky (SZZ) dle původního konceptu. Od května 2016 začne platit nový koncept SZZ - viz web oborových kateder.
 
Studenti, kteří se zúčastní řádného termínu SZZ v lednu 2016, budou absolvovat případné opravné termíny v rámci původního konceptu SZZ. Totéž platí pro všechny studenty, kteří v lednu 2016 (případně později) budou absolvovat opravné termíny SZZ.
 
Studenti, kteří řádný termín SZZ absolvují v květnu 2016, budou případné opravné termíny SZZ absolvovat v rámci nového konceptu SZZ.