O fakultě \ Katedry \ Katedra financí a účetnictví

Katedra financí a účetnictví

Obecné informace

Katedra financí a účetnictví zajišťuje výuku povinných, povinně volitelných a volitelných kurzů pro obory Ekonomika a management a Regionální rozvoj a veřejná správa, a to jak pro bakalářský, tak i pro navazující magisterský stupeň studia. Příkladem zajišťuje výuku kurzů Český daňový systém, Účetnictví, Finanční management a analýza aj. Plný výčet kurzů včetně jejich popisu, lze nalézt v sekci ,,Popisy kurzů´´

Odborné zaměření katedry je orientováno především na oblast veřejných financí, daní a finančních trhů. Katedra dále spolupracuje s Úřadem práce v Ústí nad Labem při zajišťování rekvalifikačních kurzů v oboru Účetnictví a Mzdové účetnictví.