O fakultě \ Naše město \ Úřady ve městě \ Další instituce

Další instituceKrajský soud v Ústí nad Labem
Krajský soud v Ústí nad Labem přijímá žádosti o zápis, změnu či výmaz v obchodním rejstříku. Rozhoduje jako soud prvního stupně v určitých věcech trestních a ve věcech vyplývajících z poměrů soukromého práva, druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodoval v prvním stupni okresní soud. Vede obchodní rejstřík, seznam znalců a tlumočníků a vydává ověřené opisy zápisu nebo listiny uloženého ve sbírce listin.
Odkaz: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=32&o=22&k=364
 
Okresní soud v Ústí nad Labem
Provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví. Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti.
Odkaz: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=195&j=205&k=1952&d=339614